Majordomus

Majordomus

Systém Macros přichází s programem Majordomus, který ušetří čas i peníze všem, kteří se starají o správu bytového fondu a provádí úkony s tím spojené, jako je vyúčtování služeb a samozřejmě i efektivní dohled nad přijatými platbami apod.

Program Majordomus je určen všem subjektům spravující nejen nájemní byty, ať již v soukromém nebo státním sektoru. Samozřejmostí programu je napojení na účetní systémy, od nejrozšířenějších, jako jsou Helios a Pohoda, přes další systémy, kam lze otevřená data velice jednoduše exportovat.

Samozřejmostí je také sledování nákladů spojených s bytovým fondem, systém dokáže automaticky dle přijatých údajů (např. variabilní symbol) přiřadit platbu konkrétní bytové jednotce, případně jinému prostoru, například skladu v případě společností zabývajících se pronájmem skladových prostor.

Program umožňujene nejen sledování nákladů za jednotlivé jednotky, ale tyto samozřejmě členit do několika úrovní dle typu příjmu nebu nákladu. Majordomus rovněž uživatele upozorní v případě, pokud nejsou platby za konkrétní jednotky uhrazeny včas.

Samozřejmostí jsou rovněž výstupy v podobě předpisů nájemného, záloh na služeb, pasportizace jednotek, vyúčtování záloh apod. V případě výše zmíněného opoždění plateb je systém schopen automaticky uživatele jednotky upozornit na prodlevu v předepsané platbě, případně rovněž generovat upomínky dle platné legislativy, případně další dokumenty dle nastavení.

Program je určen jak pro nejmenší sdružení vlastníků, tak i velká bytová družstva, případně organizace a společnosti poskytující rovněž nebytové prostory.

Program Majordomus tedy šetří nejen čas a peníze, ale zároveň s ním mohou odpadnout i některé nepříjemnosti, které vyřeší automaticky za Vás!

Copyright © 2011 - 2022 macros, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena
Requests 0.075909 s
1,575.2188 kB
Benchmark Min Max Average Total
"majordomus/m765" (1)
0.078331 s
0.078331 s
0.078331 s
0.078331 s
1,599.6250 kB
1,599.6250 kB
1,599.6250 kB
1,599.6250 kB
Kohana 0.055594 s
63.9297 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (90)
0.000033 s
0.001296 s
0.000618 s
0.055594 s
0.5469 kB
4.4063 kB
0.7103 kB
63.9297 kB
Database (default) 0.005415 s
124.2500 kB
Benchmark Min Max Average Total
SHOW FULL COLUMNS FROM `settings` (1)
0.000488 s
0.000488 s
0.000488 s
0.000488 s
4.4609 kB
4.4609 kB
4.4609 kB
4.4609 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'default_title' LIMIT 1 (1)
0.000092 s
0.000092 s
0.000092 s
0.000092 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_keywords' LIMIT 1 (1)
0.000064 s
0.000064 s
0.000064 s
0.000064 s
3.0781 kB
3.0781 kB
3.0781 kB
3.0781 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_description' LIMIT 1 (1)
0.000062 s
0.000062 s
0.000062 s
0.000062 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `treemenu` (1)
0.000400 s
0.000400 s
0.000400 s
0.000400 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` = '765' LIMIT 1 (4)
0.000058 s
0.000281 s
0.000127 s
0.000508 s
4.5859 kB
4.5859 kB
4.5859 kB
18.3438 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles` (1)
0.000426 s
0.000426 s
0.000426 s
0.000426 s
6.5547 kB
6.5547 kB
6.5547 kB
6.5547 kB
SELECT COUNT(*) AS `records_found` FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '765' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `articles`.`priority` DESC, `articles`.`created` DESC, `articles`.`title` ASC (1)
0.000283 s
0.000283 s
0.000283 s
0.000283 s
2.2734 kB
2.2734 kB
2.2734 kB
2.2734 kB
SELECT `articles`.* FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '765' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `articles`.`priority` DESC, `articles`.`created` DESC, `articles`.`title` ASC LIMIT 15 OFFSET 0 (1)
0.000522 s
0.000522 s
0.000522 s
0.000522 s
11.5859 kB
11.5859 kB
11.5859 kB
11.5859 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles_modules` (1)
0.000392 s
0.000392 s
0.000392 s
0.000392 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '667' AND `position` = 'up' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000208 s
0.000208 s
0.000208 s
0.000208 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '667' AND `position` = 'up' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000140 s
0.000140 s
0.000140 s
0.000140 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '667' AND `position` = 'down' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000139 s
0.000139 s
0.000139 s
0.000139 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '667' AND `position` = 'down' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000130 s
0.000130 s
0.000130 s
0.000130 s
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
4.6172 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE (`parent_id` = '0' OR `parent_id` IN (SELECT id FROM treemenu WHERE `left`<=32 AND `right`>=33)) AND `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (1)
0.000346 s
0.000346 s
0.000346 s
0.000346 s
6.3672 kB
6.3672 kB
6.3672 kB
6.3672 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `media` (1)
0.000450 s
0.000450 s
0.000450 s
0.000450 s
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
4.9766 kB
SELECT `media`.* FROM `media` WHERE `media`.`id` = '0' LIMIT 1 (1)
0.000078 s
0.000078 s
0.000078 s
0.000078 s
4.3984 kB
4.3984 kB
4.3984 kB
4.3984 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (2)
0.000066 s
0.000107 s
0.000086 s
0.000173 s
8.5156 kB
8.5156 kB
8.5156 kB
17.0313 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `routes` (1)
0.000363 s
0.000363 s
0.000363 s
0.000363 s
4.5078 kB
4.5078 kB
4.5078 kB
4.5078 kB
SELECT `routes`.* FROM `routes` WHERE `type` = 'menu' (1)
0.000061 s
0.000061 s
0.000061 s
0.000061 s
3.3438 kB
3.3438 kB
3.3438 kB
3.3438 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'view_counter' LIMIT 1 (1)
0.000089 s
0.000089 s
0.000089 s
0.000089 s
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
2.9688 kB
Application Execution (755) 0.076015 s 0.870785 s 0.169127 s 0.154843 s
1,187.8984 kB 2,286.1484 kB 1,949.9804 kB 2,113.6250 kB