Výstupní kontrola

Výstupní kontrola objednávky

Jedním z nejpalčivějších problémů většiny prodejců jsou záměny zboží. V širokém sortimentu zboží roste i chybovost při vyskladňování. Zákazník je nejvíce zklamán, když mu příjde zboží, které si neobjednal a musí řešit reklamaci. Tuto zkušenost má velké procento zákazníků, kterým takto vzniká časová prodleva k používání zboží. Prodejci pak narůstají více náklady za vyzvednutí špatného produktu a opětovné zaslání nového.

Kontrolu zboží lze provádět:

  • pomocí čárového kódu
  • vizuálně podle obrázku
  • pomocí hmotnosti

Všechny tři výše uvedené způsoby lze kombinovat. Kontrolu zboží provádí pracovníci skladu. Aby kontrola nezatěžovala provoz, dochází velmi často ke spojení s předbalováním zboží. Jedině tak, neklesne efektivivata ve skladu a zvýší se přesnost.

Kontrolu zásilky je nutné provádět na základě vystaveného dokladu (výdejky nebo faktury). Kontrola podle jiných dokladů, které nedostává zákazník, je nevhodná a může vnášet další chyby.

Doklad se zobrazí pracovníkovi kontroly na základě čísla dokladu nebo chystacího boxu. Obě informace jsou načítány za pomocí čárových kódů pro maximální efektivnost.

Doklady pro kontrolu jsou buď součástí systému Macros nebo mohou být načítány z externích aplikací jako jsou Helios, Pohoda apod.

Po načtení se zobrazí pracovníkovi doklad se všemi položkami, informacemi o přepravě a platbě, případně s dalšími doplňujícími informacemi k zásilce, které by měl pracovník překontrolovat.

Vlastní kontrola probíhá pomocí načítání čárových kodů, kde se po načtení kódu zobrazí naskenovaný výrobek s popiskem, označením dodatele, obrázkem a počtem kusů v dokladu. U položky se může zobrazit datum a čas chystání, případně sériová čísla, doplňující dokumenty pro tisk atd.

Kontrolu je možné libovolně přerušit, uložit rozpracovanou kontrolu a později dokončit. U každé kontrolované položky se ukládá datum a čas kontroly, pořadové číslo kontroly a kontrolor.

Po překontrolování všech položek se kontrola uzavře tlačítkem dokončit. Systém vytiskne finální doklad. Dále může vygenerovat EET, stáhnout finance z kartového centra při platbě kartou a další funkce dle potřeby.

Kontrola se definitivně uzavře načtením čárového kódu z vytištěného dokladu. Načtení dokladu je nutné pro ověření správného dokladu, který se vkládá do zásilky. Dvě a více kontrolní pracoviště mohou mít společnou tiskárnu a načtením dokladu se předejde další možné chybě v podobě záměny dokumentů.

Překontrolované zboží se následně přesune na balící stroje, kde se provede finální zabalení a vybavení zásilky přepravními dokumenty.

Řádně zabalené a překontrolové zboží je odesíláno zákazníkovi.

Z kontroly je možné získat další důležitá data o chystajících pracovnících skladu a jejich preciznosti, spravnosti zaskladnění vzhledem k záměnám produktů atd.

Copyright © 2011 - 2020 macros, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena