Adresář

Adresář

Modul adresář eviduje všechny zákazníky celého systému a dokáže s nimi efektivně a pohodlně pracovat. V adresáři se evidují zákaznici a dodavatelé. Adresář zajišťuje provázání mezi všemi doklady zákazníků a umožňuje zobrazení přehledů informací. Adresář je stěžejní modul celého systému a je k dispozici ve všech variantách řešení.

Adresář eviduje kompletní adresy zákazníků včetně doručovacích adres a kontaktních osob. Více doručovacích adres a kontaktní osoby jsou vhodné hlavně pro firemní zákazníky. Adresář je propojen na českou databázi firem u ministerstva financí (ARES).

Modul zajišťuje i konfiguraci a přístupy zákazníků do e-shopu. Každý zákazník má možnost víceúrovňového přístupu. Hlavní přístup umožňuje procházení všech dokladů spojených se zákazníkem. Přístup má možnost vytvářet dílčí pobočky, které mají vlastní přihlášení do systému. Pobočkám se zobrazí pouze jejich dokumenty.

Zákazníky je možné dělit na dvě základní skupiny, na maloobchodní (B2C) a velkoobchodní (B2B). Další možnost členění je pomocí okruhů zákazníků, kde si mohu členit jak hlavní adresy (fakturační), tak všechny doručovací. Při realizaci prodeje na více pobočkách je možné zákazníky dělit i podle prodejních poboček.

Součástí adresáře jsou i marketingové nástroje. Můžete rozesílat newlettery, sms, vytvářet různé slevy a další akce pro přilákání více zákazníků.

Statistiky u zákazníků

U každého zákazníka je možnost vidět podrobné statistiky prodeje za jednotlivé měsíce v aktuálním roce i let minulých. V přehledech je možné zobrazit tržby za jednotlivé dodavatele a tím si tak vyfiltrovat na který ze sortimentů se zákazník zaměřuje.

Součástí statistik je zobrazení odběru jednotlivých zákazníků. Pro přehlednější zobrazení je možné provést odfiltrování na určitou velikost rabatu apod.

Copyright © 2011 - 2019 macros, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena